Ben Tedavi Ben Tedavi Telefon

CİLDİMİZİ TANIYALIM


BEN (NEVÜS)


ET BENLERİ TEDAVİSİ


CİLT KANSERLERİ

Malign Melanom (MM)

Bazal Hücreli
  Karsinom (BCC)


Skuamöz Hücreli
  Karsinom (SCC)


PREKANSERÖZ
  LEZYONLARZARARSIZ CİLT
   LEZYONLARI

Normal Ben
Yaşlılık lekeleri
Seboreik keratosiz
Dermatofibrom
Deri papillomu
Siğil
Keloit
Yağ dokusu tümörleri(lipom)
Sebase kistler
Anjiom (Damar Beni)
Piyojenik granülom

TEDAVİ YÖNTEMLERİ
Cerrahi
Kriyoterapi(Dondurma)
Radyofrekans
Lazer
Elektrokoter
CERRAHİ YÖNTEM

Ben, cilt lezyonlarının büyük bir bölümü ve cilt kanserlerinin tedavisinde öncelikli tedavi CERRAHİ‘dir. Deri kanserlerinin çoğu lokal anestezi ile yapılabilen kısa ameliyatlarla tedavi edilebilirler.

Biyopsi amacı ile yapılan ameliyat biraz geniş tutularak (eğer bu işlem ciddi bir nedbe bırakmayacaksa) tanı ve tedavi işlemi aynı anda gerçekleştirilebilir. Yüzde özellikle göz kapağı, kulak ve burun gibi bölgelerde geniş biyopsi yapma olanağı yoktur. Patoloji incelemede kanserin tümüyle çıkarılmadığı veya kanser hücrelerinin yara kenarlarına çok yakın olduğu rapor edilirse, ikinci bir ameliyatla bölgenin daha geniş çıkarılması gerekebilir.

Estetik ve fonksiyonel açıdan risk taşıyan bu bölgelerde, önce sadece tanı amaçlı işlem, ardından tedavi planlanmalıdır. Bulunduğu yere bağlı olmak kaydıyla küçük deri kanserlerinin çoğunda yara dudakları karşı karşıya getirilerek, yara primer kapatılabilir. Bunun mümkün olamadığı durumlarda, yaranın yakınından hazırlanan deri flepleri veya kanser yüzde ise, tercihen kulak arkasından alınan tam kalınlıkta deri grefti yarayı kapatmak için kullanılır. Bazı hallerde, kansere uzak bölgeden hazırlanan flepler ile onarım gerekebilir. Uygun yerleşimdeki deri kanserlerinin cerrahi olarak çıkarılmasından sonra, ince deri greftleri onarım için yeterli olabilir.

Deri Lezyonlarını tedavisinde Plastik Rekonstrüktif Cerrahi’nin avantajları

 • İyi estetik sonuçların alınması.

 • Çıkarılan lezyonun histopatojik değerlendirmesine olanak sağlar.

 • Çıkarılan lezyonunu sınırlarını (yayılımın) belirlemesini ve tam kür sağlar.

 • Kesin tanısı konmamış lezyonların biopsi ile tanısında yardımcı olur.

 • Çıkarılan deri kanserinin komşu lenf nodülüm tutulması varsa tedavisine olanak sağlar

 • Kabul edilir estetik sonuçların (iz ve fonksiyon kayıplarının =göz kapağı,dudak kanserleri)alınmasını sağlar.

 • Büyük deri kanserlerinin cerrahi tedavisi sonrası oluşan defektlerin tedavisini sağlar.(deri nakli veya doku transferleri ile)


 • Ana Sayfa  |  Hakkımızda  |  Tanı ve Takip  |  Tedaviler  |  Randevu  |  Doktora Sor  |  Bize Ulaşın  | 
  Ben Tedavi İnternet Sitesine Hoşgeldiniz.
  Bağdat Caddesi Şaşkınbakkal Ay Ap. No:370/12 SUADİYE - KADIKÖY - İSTANBUL
  Tel: +90 216 478 09 17     Fax: +90 216 478 09 18
  e-mail: doktor@bentedavi.com