PreKanseroz Lezyonlar

Ben (Nevüs)

Diğer adıyla Solar Keratoz, cildin hemen hemen yalnızca güneş gören alanlarında oluşan ve oldukça sık rastlanan lezyonlardır.

Epidermal kutanöz kansere dönüşüm tahminen %20 civarındadır. Genellikle 1 cm den küçük çapta ve kırmızımtrak bir yara-kabuk şeklinde görülürler.

Klinik olarak bir inflamasyon gösterilebilirler. Nadiren hiperkeratoz belirebilir ve ciltte bir boynuz görünümü olabilir.

Klinik duruma bağlı olarak cerrahi , cryosurgery veya topikal 5 fluorouracil ile efektif tedavi sağlanabilir.

ÖZELLİKLER

SCC'nin belirtisi olabilir

 • yaşlı bireylerde aşırı derecede güneşe maruz kalmış alanlarda görülür
 • orta derece tedavi kimi zaman yeterlidir
 • sürekli olark güneşten koruma gerekir!

prekanser lezyonprekanser lezyon

Daha çok erkeklerde, yaşlılarda ve en sık burun yan duvarında görülür. Hızla büyüme hikayesi vardır. Lezyon düzgün yüzeyli, yuvarlak nodül(şişlik) şeklinde başlayıp, zamanla büyür, merkezi ülsere olur ve keratinöz materyalle kaplanır, volkana benzer bir görüntü alır.

Görünüm olarak BCC ve histolojik olarak da SCCden ayrılması güçtür. Ancak 2-6 hafta içinde kendiliğinden gerileme eğilimi vardır.

Bu nedenle keratoakantomdan şüpheleniliyorsa sabredip kendiliğinden gerileme beklenebilir. Ancak nasıl seyredeceği önceden bilinmediğinden dolayı cerrahi tavsiye edilir.

SCC nin preinvaziv(cildin hemen içinde) formudur. Cildin karsinoma insitusu (cildin hemen yüzeyine yakın) ile eşanlamlıdır.

Histolojik olarak invazyon olmadan epidermisin tam kat displazisi görülür.

Klinik olarak iyi sınırlı, eritematöz, pullu veya düzensiz sınırlı bir plak şeklindedir.

Lezyonlar genelde güneşe maruz kalan alanlarda görülür. Ancak hastaların bir kısmında kronik arsenik teması sözkonusudur ve bunlarda genellikle cildin güneş olmayan alanlarında lezyonlar görülür.

Görünümü superficial(yüzeyel) BCCyi andırır ancak ondakine benzer inci gibi iyi sınırlar yoktur.

ÖZELLİKLER

 

 • SCC'nin ön-malignant belirtisidir
 • yaşlı bireylerde aşırı derecede güneşe
 • maruz kalmış alanlarda görülür
 • tamamen alınması gerekir
 • sürekli güneşten koruma gereklidir!

 

 

prekanser lezyonprekanser lezyon

Ağız içerisinde en çok görülen hastalık belirtileri ''ağız yaraları'' diye adlandırabileceğimiz doku kaybıyla süren grup ve ağızda beyaz - beyazımsı lekeler ve kabartılar yapan gruptur.

Bunların dışında da başka renklerin hakim olduğu, daha az sayıda oluşum tipi ve ağız içi kitleleri daha az oranda görülebilir. Ağız içerisindeki kitleler, öncelikle tümörleri akla getirir.

''Epulis'' adı verilen tümör en sık görülenlerdendir, fakat iyi huylu bir tümördür ve kolay tedavi edilir. İrice kitleler ve bazen beraberinde derin yaralar şeklinde görülen ve hızlı ilerleyen bir ağız içi kanseri vardır.

Özellikle çok sigara içmenin kolaylaştırıcı olduğu bu kanserde erken tanı yaşam kurtarıcı olabilir. Koyu renk siyahımsı kabartılarda ilk akla gelen basit kanamalar olmalı, fakat ''Melanom'' adı verilen habis tümörün de benzer görünümle ağız içinde bulunabileceği unutulmamalıdır.

Bir de, az tanınan, az görülen fakat %95 ağız içi kanserine dönüşen kırmızı, bazen kabartılı lekeler vardır (Eritroplazi). Erken tanı hayat kurtarır.

ÖZELLİKLER

 

 • mukus zarlarında görülür (örn. Yanaklar, dil ve benzeri)
 • SCC'ye dönüşebilir
 • sigara içmek ilerlemesine sebep olan bir risk faktörüdür
 • topikal tedaviye dirençli olduğu hallerde eksizyon gerektirebilir

 

 

prekanser lezyonprekanser lezyon

İçinde farklı ve olağan dışı bazı hücresel yapıların olduğu benlere "Displastik nevus (Clark nevus)" denir.

Bunlar ailevi olarak ortaya çıkabilir. Genellikle 10 yaş civarında fark edilir ve 20 yaşına kadar lezyon sayısı artmayı sürdürür. Bazen de benlerin çevresinde derinin normal rengine göre daha açık renkte bir halka (Halo) bulunur.

Bu tip benlere "Halo nevus (Sutton nevus)" denilir.

Histopatolojik olarak malign melanom ile ortak özellikler gösterdiği için ilk tanımlandığında "juvenil melanom" olarak da adlandırılmış, ancak selim karakterli bir lezyon olduğu anlaşılan "Spitz Nevus" genellikle çocukluk veya erken erişkin dönemde ortaya çıkar ve sıklıkla yüzde ve tek olarak yerleşir.

Ancak ileri yaş grubunda ve başka bölgelerde de olabilir. Kılsız, kubbe şeklinde, sert, düzgün yüzeyli, kırmızımsı kahverengi veya kırmızı, 3-15 mm'lik papülonodüller ile seyreder.

Lezyonların yüzeyinde bazen telanjiektazi, erozyon ve skuam-krut bulunabilir. Çocuklarda en sık yüzde yerleşirken erişkinlerde el sırtı lezyonları daha sıktır. Kırmızımsı papülonodüler lezyon hemanjiomu andırabilir.

Nestleri oluşturan epitelioid ve iğsi nevus hücrelerinin, klasik NHN'lere göre daha büyük olması ve sitoplazmik pleomorfizm görülmesi Spitz nevusun önemli bulgularıdır. Ancak lezyonun simetrik görünümü, atipik mitozların olmaması ve matürasyon varlığı histopatolojik olarak malign melanomdan ayırımında yardımcıdır.

Spitz nevusta, kozmetik amaç dışında cerrahi eksizyon endikasyonu yoktur.

ÖZELLİKLER

 

 • düzensiz görünüm
 • erken bir melanom
 • bunun gibi de görülebilir
 • alınması gerekir

 

 

prekanser lezyonprekanser lezyon

ÖZELLİKLER

 

 • kimi zaman hızlı büyüme görülür
 • düzensiz görünüm
 • erken bir melanom
 • bunun gibi de görülebilir
 • alınması gerekir

 

 

prekanser lezyonprekanser lezyon