Elektrokoter

Elektrokoter

Elektrokoterler, yüksek frekanslı RF dalga üretirler.

Bu dalgalar, uygulama noktasında ani ısı oluşturarak canlı hücrelerin sıvısını buharlaştırırlar ve hücre zarını parçalayıp yok ederler.

Bu parçalanmanın zincirleme devamı ile kesme ve yok etme işlemleri gerçekleşir.

Yüksek frekanslı elektromanyetik dalgaların aynı zamanda koagülasyon (pıhtılaşma) özellikleri de vardır.

Eloktromanyetik dalgaların pıhtılaştırma özelliği, dalgaların çeşitli şekillerde modülasyonu ile azaltılıp çoğaltılabilir.

Elektrokoter cillteki lezyona dokundurulduğu anda tabakalar halinde doku kaybı olur,ısıtarak buharlaştırma işlemi istenildiği kadar ilerletilir ve ciltle aynı düzeye gelince tedavi tamamlanmış olur.

Elektrokoterler
1. Kesme-yok etme,
2. Kesme yok etme esnasında pıhtılaşma sağlama,
3. Pıhtılaşma koagülasyon işlemlerini en iyi şekilde gerçekleştirirler.

Yalnız monopolar işlemler için tasarlanmış modelin yanısıra hem monopolar hem de bipolar (ıslak veya sıvı ortam içinde, özel penset ile koagülasyon yapma özelliği) cilt üzerinde siğiller ve saplı papillamatöz lezyonların tedavisinde kullanılır.