Cerrahi Tedavi

Cerrahi Tedavi

Ben, cilt lezyonlarının büyük bir bölümü ve cilt kanserlerinin tedavisinde öncelikli tedavi CERRAHİ‘dir. Deri kanserlerinin çoğu lokal anestezi ile yapılabilen kısa ameliyatlarla tedavi edilebilirler.

Biyopsi amacı ile yapılan ameliyat biraz geniş tutularak (eğer bu işlem ciddi bir nedbe bırakmayacaksa) tanı ve tedavi işlemi aynı anda gerçekleştirilebilir.

Yüzde özellikle göz kapağı, kulak ve burun gibi bölgelerde geniş biyopsi yapma olanağı yoktur.

Patoloji incelemede kanserin tümüyle çıkarılmadığı veya kanser hücrelerinin yara kenarlarına çok yakın olduğu rapor edilirse, ikinci bir ameliyatla bölgenin daha geniş çıkarılması gerekebilir.

Estetik ve fonksiyonel açıdan risk taşıyan bu bölgelerde, önce sadece tanı amaçlı işlem, ardından tedavi planlanmalıdır. Bulunduğu yere bağlı olmak kaydıyla küçük deri kanserlerinin çoğunda yara dudakları karşı karşıya getirilerek, yara primer kapatılabilir.

Bunun mümkün olamadığı durumlarda, yaranın yakınından hazırlanan deri flepleri veya kanser yüzde ise, tercihen kulak arkasından alınan tam kalınlıkta deri grefti yarayı kapatmak için kullanılır.

Bazı hallerde, kansere uzak bölgeden hazırlanan flepler ile onarım gerekebilir. Uygun yerleşimdeki deri kanserlerinin cerrahi olarak çıkarılmasından sonra, ince deri greftleri onarım için yeterli olabilir.

cerrahi

Deri Lezyonlarının Tedavisinde Plastik Rekonstrüktif Cerrahi’nin Avantajları

  • İyi estetik sonuçların alınması.

  • Çıkarılan lezyonun histopatojik değerlendirmesine olanak sağlar.

  • Çıkarılan lezyonunu sınırlarını (yayılımın) belirlemesini ve tam kür sağlar.

  • Kesin tanısı konmamış lezyonların biopsi ile tanısında yardımcı olur.

  • Çıkarılan deri kanserinin komşu lenf nodülüm tutulması varsa tedavisine olanak sağlar

  • Kabul edilir estetik sonuçların (iz ve fonksiyon kayıplarının =göz kapağı,dudak kanserleri)alınmasını sağlar.

  • Büyük deri kanserlerinin cerrahi tedavisi sonrası oluşan defektlerin tedavisini sağlar.(deri nakli veya doku transferleri ile)